Flytning til Danmark

Skatteadvokaterne rådgiver om flytning til Danmark.

Mange udlandsdanskere ønsker at bevare en vis forbindelse til Danmark og opholde sig her i landet i kortere eller længere perioder, uden at den fulde skattepligt til Danmark udløses. Betingelserne for, hvornår fuld skattepligt (gen)indtræder er ikke de samme, som betingelserne for ophør af fuld skattepligt til Danmark. Således udløser køb af fast ejendom, der kan benyttes til helårsbeboelse, ikke i sig selv skattepligt til Danmark. Der skal normalt være tale om, at man tillige tager ophold i landet. Men varetagelse af indtægtsgivende erhverv herunder bestyrelsesarbejde i en dansk virksomhed, vil kunne udløse fuld dansk skattepligt, hvis der er en dansk bopæl til rådighed.

Vi rådgiver om, hvornår fuld skattepligt til Danmark indtræder. 

Ved tilbageflytning til Danmark bliver man omfattet af fuld skattepligt til Danmark. I den situation skal der ske fastsættelse af skattemæssige indgangsværdier.

Vi bistår med rådgivning omkring skattepligten til Danmark og om hvordan indgangsværdierne bliver fastsat korrekt.