Arveplanlægning

Skatteadvokaterne rådgiver om arveplanlægning og testamenter.

Ved i god tid at planlægge, hvordan formuen skal overgå til den næste generation, kan der som oftest ske en besparelse af gave/arveafgiften til statskassen.

Vi rådgiver om arveplanlægning. 

Arveplanlægning vedrører ikke kun overvejelser om gave/arveafgift, men også spørgsmålet om, hvordan arven skal fordeles – hvem skal arve og hvor meget?

Udgangspunktet efter arveloven er, at hvis man efterlader sig ægtefælle og børn, så arver ægtefællen halvdelen af afdødes ejendele og børnene resten til deling. Men dette er kun det lovmæssige udgangspunkt, og der kan ved testamente ændres på denne fordeling. Dette kan både ske til fordel for den efterlevende ægtefælle såvel som til fordel for børn – både fællesbørn og særbørn.

Vi rådgiver om og skriver testamenter.

Arveloven blev ændret på en række centrale punkter i 2008, f.eks. blev fordelingen af arv mellem efterlevende ægtefælle og børn ændret til fordel for en efterlevende ægtefælle, ligesom muligheden for at disponere over sine efterladte ejendele blev udvidet. Der vil efter 2008-arveloven være en række tilfælde, hvor kombinationen med ’gamle’ testamenter vil føre til fordeling af arven, som er anderledes end arvelader oprindeligt ønskede. Der vil derfor i en lang række eksisterende testamenter være behov for justering til ifht. de ændrede regler.

Vi gennemgår gerne det eksisterende testamente og ajourfører det, hvis der er behov herfor.