Omstrukturering af selskaber

Undervejs i et selskabs ’liv’ kan det være hensigtsmæssigt, at foretage omstruktureringer af selskabet – som eksempler kan nævnes, at selskabet opdeles i to selskaber (spaltning), at selskabet fusioneres med et andet selskab, at der stiftes datterselskaber eller at der på anden måde sker en tilpasning af selskabsstrukturen, så der sker en optimering heraf.

Der vil også kunne opstå behov for, at der skydes et nyt selskab ind i mellem ejerkredsen og det et selskab, hvilket vil kunne ske ved en aktieombytning.

Vi rådgiver om tilpasning af selskabsstrukturen, rådgiver om omstruktureringen kan ske skattefrit og gennemfører selve omstruktureringen af selskabet/selskaberne.