Bindende svar fra SKAT eller Skatterådet

Det forekommer ofte, at nuancerne i virkelighedens verden overstiger, hvad lovgiver kunne eller ville lovgive om, da man lavede en given skattelov. Det er ikke i alle situationer muligt med den fornødne sikkerhed at forudsige, om en bestemt transaktion vil udløse beskatning eller størrelsen heraf.

I sådanne situationer anbefaler Skatteadvokaterne, at Skattestyrelsen anmodes om bindende svar. 

Når der indhentes bindende svar fra Skattestyrelsen, vil en sådan tvivl blive ophævet. Dette skyldes, at Skattestyrelsens svar er bindende for Skattestyrelsen og der derfor på forhånd opnås sikkerhed for det skattemæssige resultat inden transaktionen gennemføres. Ved anmodning om bindende svar af mere principielle spørgsmål vil svaret blive afgivet af Skatterådet.

Vi rådgiver om bindende svar og udarbejder ansøgning herom.