Klagesager og skat

Vi fører klagesager om skat for Skatteankestyrelsen (Skatteankenævn / Landsskatteretten). Retssager om skat fører vi for byretterne over hele landet, og for Østre Landsret, Vestre Landsret, Højesteret samt EU-Domstolen.


Klagesager og retssager om bl.a.:
 • Aktionærbeskatning, herunder sager om maskeret udlodning.
 • Aktionærlån
 • Fradrag for omkostninger til underleverandører
 • Ejendomsavancebeskatning, herunder sager om parcelhusreglen.
 • Beskatning af indkomst
 • Fradrag for driftsudgifter mv.
 • Skattepligt til Danmark.
 • Skønsmæssig indkomstansættelse.

I klagesagen sørger vi for:
 • Den rigtige vurdering af udsigterne til at få medhold.
 • De rigtige juridiske synspunkter.
 • Det relevante dokumentationsmateriale.
 • Syn og skøn, når det er hensigtsmæssigt. Læs mere her.
 • Overbevisende argumentation og procedure.

Klagesager og skat

Vi fører klagesager om skat for Skatteankestyrelsen (Skatteankenævn / Landsskatteretten). Retsager om skat fører vi for byretterne over hele landet, og for Østre Landsret, Vestre Landsret, Højesteret samt EU-Domstolen.