Investeringsbeskatning

Fortjeneste eller tab fra investeringer beskattes forskelligt alt efter, hvad der er investeret i.

Således beskattes avancer ved salg af aktier som aktieindkomst, mens kursgevinst på obligationer beskattes som kapitalindkomst, hvis den overhovedet beskattes. Herudover er der en lang række aktiver, hvor en eventuel avance overhovedet ikke vil blive beskattet.

Fradrag for tab på investeringer behandles også forskelligt, alt efter hvad der er investeret i.

Vi rådgiver om investeringsbeskatning.