Omdannelse af personlig virksomhed til selskab

For den, der driver en personlig virksomhed, melder ønsket sig før eller siden om at omdanne virksomheden til drift i selskabsform – det være sig i et anparts- eller aktieselskab. Der er mange fordele i at drive virksomheden i selskabsform frem for som personlig virksomhed – således er ejerens hæftelse minimeret til den indskudte kapital i selskabet, ligesom det er muligt at opsamle virksomhedens overskud uden det beskattes som aktieindkomst, før ejeren har brug for at trække overskuddet ud af selskabet. Dette kan også ske via et holdingselskab.

Omdannelse af en personlig virksomhed kan ske uden skattemæssige konsekvenser for ejeren, hvis en række betingelser er opfyldt. Vi rådgiver om, hvorvidt muligheden for skattefri virksomhedsomdannelse foreligger for virksomheden og kan gennemføre selve omdannelsen til et anparts- eller aktieselskab. Skattefri virksomhedsomdannelse skal i almindelighed gennemføres i 1. halvår – dvs. i perioden 1. januar – 30. juni.

Omdannelse af en personlig virksomhed kan også ske som en skattepligtig omdannelse, således at ejeren beskattes af avancer/ tab ved overdragelse af virksomhedens aktiver og passiver til et aktie- eller anpartsselskab.

Vi rådgiver om, hvorvidt en skattepligtig omdannelse vil være mere fordelagtig end en skattefri omdannelse og gennemfører selve omdannelsen til et anparts- eller aktieselskab.

Vi rådgiver også om og gennemfører stiftelse af et holdingselskab efter en virksomhedsomdannelse.