Firmaprofil

Skatteadvokaterne/Simonsen Henrichsen Advokater er specialiseret advokatfirma. Vores kernekompetence er skat. 

Firmaets partnere, advokat Martin Simonsen og advokat Martin Bekker Henrichsen, har bred erfaring med arbejdet med skat og dertil knyttede områder.

Vi yder rådgivning om skat og der, hvor Skattestyrelsen griber ind.

Vi fører klagesager om skat for Skatteankestyrelsen (Skatteankenævn/ Landsskatteretten). Retssager om skat fører vi for byretterne over hele landet, og for Østre Landsret, Vestre Landsret, Højesteret samt EU-Domstolen.

Vi fører straffesager om skat, hvor borgere og virksomheder er mistænkt for overtrædelse af skattelovgivning.

Vi bistår klienter overalt i Danmark og har mange udlandsdanskere blandt firmaets klienter.

Vi har fokus på høj faglighed, stor kompetence og god service.

Vi vil indenfor kernekompetencen være et førende advokatfirma, hvor succes kommer firmaets klienter til gavn.

Simonsen Henrichsen Advokater

Skatteadvokaterne blev stiftet i 2007 af advokat Martin Simonsen og advokat Martin Bekker Henrichsen.

Skatteadvokaterne fører skatteklagesager for administrative myndigheder og Landsskatteretten, samt skatteretssager for byretterne, landsretterne, højesteret og EU-domstolen.