Generationsskifte

Skatteadvokaterne rådgiver om generationsskifte. 

Generationsskifte af en virksomhed gennemføres mest optimalt når det planlægges i god tid. Gennemførelse af et generationsskifte vil ofte strække sig over flere år. Der vil være tale om et forløb, hvor den nuværende ejers og den kommende ejers ønsker og behov identificeres, hvorefter en individuel handlingsplan for generationsskiftet skræddersys.

Forudsætningen for et generationsskifte er, at den nuværende ejer ønsker at trappe gradvist ned eller trække sig helt ud af virksomheden og overlade den til næste generation eller til en betroet medarbejder. For den nuværende ejer kan det være en beslutning, der kan være vanskelig at få truffet i tide, men netop det tidsmæssige aspekt kan være afgørende for mulighederne for at planlægge generationsskiftet så optimalt som muligt.

Skatteadvokaterne bistår med rådgivning om og planlægning af generationsskiftet. Efter drøftelse af virksomhedens forhold samt ejerens og den kommende virksomhedsejers (næste generation) ønsker til generationsskiftet, udarbejder Skatteadvokaterne en plan for generationsskiftet.
Det vil som nævnt være en individuelt skræddersyet handlingsplan. I en sådan handlingsplan er der en række forhold/ overvejelser, som normalt vil indgå:

Fastlæggelse af tidshorisont for generationsskiftet.
Hvem skal overtage virksomheden – et/flere børn, betroet medarbejder eller salg til tredjemand.
Afdækning af likviditetsbehov for den nuværende virksomhedsejer og likviditetsmulighed for den kommende virksomhedsejer.
Fastlæggelse af om generationsskiftet skal ske med en glidende overgang.
Valg af overdragelsesmetode – skal overdragelsen ske ved salg og/eller gave.
Valg af beskatning ved generationsskiftet – skal overdragelsen ske skattefrit med succession eller som en skattepligtig overdragelse.
Vurdering af om virksomheden skal omdannes til selskab eller om der skal ske optimering af eksisterende selskabsstruktur.
Valg af om overdragelsessummen (eller en del af den) skal indsættes skattefrit på en pensionsordning for den nuværende virksomhedsejer.