Holdingstiftelse

Ved etablering af et holdingselskab kan overskud fra driftsselskabet opsamles, uden der sker udlodningsbeskatning. Det opsamlede overskud kan så efterfølgende geninvesteres i andre aktiviteter eller datterselskaber eller trækkes ud som udbytte.  

Stiftelse af et holdingselskab kan ske skattefrit – Vi rådgiver om skattefri stiftelse af holdingselskaber og gennemfører selve etableringen af holdingstrukturen.