Pensionsbeskatning

Når der spares op på en pensionsordning afhænger den udbetalte pension af, hvilken pensionsordning, der er valgt. Tilsvarende er der også forskel på fradrag for indbetalinger til pensionsordninger alt efter valget af pensionsordning.

Skatteadvokaterne rådgiver om beskatning af forskellige pensionsordninger.