Kontrol og skat

Brev fra Skat
Skattestyrelsen foretager kontrol af virksomheder, hovedaktionærer og private skatteydere inden for alle Skattestyrelsens arbejdsområder, vedrørende skat, moms og afgifter og vedrørende indtægter, udgifter, fradrag, lømindberetninger, indberetning af goder, så som fri bil, fri bolig, afgiftsgrundlag og meget mere.

Kontrollen foretages både ud fra vurderinger i den enkelte virksomhed, hovedaktionæren eller private skatteyderes konkrete forhold, men også ud fra særlige indsatsområder, hvor der nedsættes særlige kontrolgrupper med fokus på enkelte fokusområder eller på baggrund af generelle materialeindsamlinger, hvor Skattestyrelsen indkalder oplysninger om grænseoverskridende pengeoverførsler for en given periode, f.eks. Money Transfer projekterne.

Som led i kontrollen vil Skattestyrelsen typisk anmode virksomheder, hovedaktionærer og private skatteydere om at indsende materiale og oplysninger. Det kan f.eks. være anmodning om at indsende regnskaber, bogføringsmateriale, kontoudskrifter fra banker, oplysninger om bankoverførelser, oplysninger om privatforbrug, dokumentation for fradrag og meget andet. 

Det kan være ubehageligt at modtage et sådant brev fra Skattestyrelsen med anmodning om at indsende oplysninger. Men det kan også være uoverskueligt at vurdere, om Skattestyrelsen har krav på at få indsendt oplysningerne og i det hele taget at få besvaret et sådant brev fra Skattestyrelsen brev mest hensigtsmæssigt.

Hertil kommer, at besvarelsen til Skattestyrelsen kan have vidtrækkende konsekvenser, da besvarelsen ganske ofte vil danne grundlag for forhøjelse af indkomsten og dermed skattebetalingen og i værste fald vil kunne føre til at der rejses en straffesag.

Skatteadvokaterne bistår med råd og vejledning om hvilke oplysninger Skattestyrelsen har krav på at modtage, herunder også i den situation, hvor indsendelse af oplysningerne i sidste ende vil kunne føre til en straffesag. 

Vi bistår også i dialogen med Skattestyrelsen med henblik på at få besvaret Skattestyrelsens kontrolbrev eller materialeindkaldelse mest hensigtsmæssigt.