Flytning fra Danmark

Det vil oftest være et ønske, at skattepligten til Danmark skal bringes til ophør ved flytning til udlandet. 

Skatteadvokaterne rådgiver om, hvordan skattepligten kan bringes til ophør i fraflytningssituationen. Rådgivningen vil bl.a. omfatte spørgsmålet om salg/ udlejning af eksisterende bopæl, bevarelse af sommerhus og det ’tilladte’ omfang af ophold i Danmark.

Vi rådgiver også om fraflytningsbeskatning, den såkladte havelågebeskatning af f.eks. urealiserede avancer på aktier/anparter eller genbeskatning af indbetalinger på pensionsordninger.

Såfremt skattepligten til Danmark ikke ophører ved fraflytning fra landet, vil der skulle betales skat i Danmark såvel som i tilflytningslandet. En sådan dobbeltbeskatning vil kunne gøre det økonomisk vanskeligt at gennemføre en fraflytning.

Vi rådgiver om lempelse af dobbeltbeskatning i de situationer, hvor skattepligten til Danmark ikke måtte ophøre ved fraflytning, herunder om skattemæssigt hjemsted.