Martin Simonsen

Specialkompetencer og erfaringer

Martin Simonsen har i mange år arbejdet indgående med skat, både med skatterådgivning og udførelse af skattesager for domstole og klageinstanser.

I skattesagerne er Martin Simonsen idag udelukkende repræsentant for skatteborgere og virksomheder. Fra tidligere beskæftigelse har han indgående kendskab til skattesagerne fra myndighedsside og fra domstolsside. Som tidligere mangeårig advokat hos Kammeradvokaten (statens faste advokat) i det team, der varetager skattemyndighedernes interesser i sager om borgeres og virksomheders skatteforhold, kender han sagerne fra myndighedernes og Skatteministeriets side. Både forud herfor og efterfølgende har han som advokat på skatteydersiden repræsenteret talrige skatteborgere og virksomheder i tvister med skattemyndighederne. Han har ført flere hundrede retssager for domstolene. 

Martin Simonsen er specialiseret i sager om ansvar for overtrædelse af skattelovgivningen, og har stor erfaring som forsvarer i skattestraffesager.

Han er beneficeret forsvarer ved en række byretter og Østre Landsret, og udfører udover skattestraffesagerne sager om økonomisk strafferet og sager om almindelig strafferet.

Han er endvidere fast advokat for Advokatnævnet i domstolssager om advokaters overtrædelse af advokatpligterne.

Martin Simonsen har tidligere fungeret som landsdommer (kst.) i Østre Landsret, og har deltaget i afgørelsen af et meget stort antal retssager, herunder skattesager og straffesager.

Sideløbende med skatte- og straffesagerne har han arveforhold og boskiftebehandling som arbejdsfelt.

Martin Simonsen

Advokat (H), LL.M.
 
Telefon: (+45) 33 75 00 11
Mobil:  (+45) 23 73 00 11
E-mail: sim@skatteadvokaterne.dk