Curriculum Vitae

Uddannelse 
1991 Cand. Jur., Københavns Universitet 
1994 Advokatbestalling 
1995 Master of Laws (LL.M.), The University of Chicago, USA 
1997 Møderet for Landsret 
2002 Møderet for Højesteret 

Ansættelser og hverv  
1991-1992 Justitsministeriet 
1992-1996 Advokatfirmaet Koch-Nielsen & Grønborg 
1996-2002 Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith 
2002-2003 Østre Landsret (kst. landsdommer) 
2004-2006 Advokatfirmaet Philip & Partnere (skattepartner) 
2004-2008 Advokatmedhjælper for anklagemyndigheden (Statsadvokaten for Sjælland / Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns Vestegn samt ad hoc for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet)
2007- Skatteadvokaterne (partner) 
2007- Beneficeret advokat ved Retten på Frederiksberg, Retten i Lyngby, Retten i Glostrup samt Østre Landsret 
2008- Fast advokat for Advokatnævnet
2012- Autoriseret bobehandler ved Retten i Lyngby 

2012-2014 Udpeget af Justitsministeriet som medlem af Skattesagskommissionen

Andet fagligt 

2000- Kapitelforfatter på Skattekartoteket
2002-2008 Advokatsamfundets informator på Fagligt Nyt indenfor civilproces, voldgift og offentlig ret
2005-2008 Underviser på RevisorAkademi i skattekurser
2008- Censor for Advokatsamfundet ved advokatuddannelsens retssagsprøve
2015 Tildelt Sagførernes Auktioners Legat (hædersgave, der efter fundatsen uddeles til københavnske advokater som anerkendelse af modtagerens fortjenester på specielle områder eller i almindelighed)

 

Martin Simonsen

Advokat (H), LL.M.
 
Telefon: (+45) 33 75 00 11
Mobil:  (+45) 23 73 00 11
E-mail: sim@skatteadvokaterne.dk