Klagesager og skat

Vi fører klagesager om skat for Skatteankestyrelsen (Skatteankenævn / Landsskatteretten). Retssager om skat fører vi for byretterne over hele landet, og for Østre Landsret, Vestre Landsret, Højesteret samt EU-Domstolen..

Rådgivning og skat

Skatteadvokaterne / Simonsen Henrichsen Advokater er specialiseret advokatfirma, hvor vores kernekompetence er skat. Vi rådgiver selskaber, aktionærer, selvstændige og private om skat og der, hvor skattestyrelsen griber ind.

Straffesager og skat

Vi bistår skatteydere, der er sigtet for overtrædelse af skattelovgivningen. Vi bistår således både skatteydere, når Skattestyrelsen rejser ansvarssag i skattestyrelsens regi og når anklagemyndigheden rejser tiltale for skattesvig ved domstolene.