Omkostningsgodtgørelse

Skatteydere har krav på fuld eller delvis godtgørelse af de sagsomkostninger, der er forbundet med at føre klagesager og retssager om skat mv. Får skatteyderen medhold eller medhold i overvejende grad i klagen, godtgør Skattestyrelsen det fulde beløb til sagkyndig bistand i sagen. Taber skatteyderen eller får skatteyderen medhold i mindre omfang, bliver halvdelen af udgifterne dækket af Skattestyrelsen. Ordningen indebærer således i værste fald en betydelig begrænsning af skatteydernes udgifter til være repræsenteret af Skatteadvokaterne i klagesagen eller retssagen, og i bedste fald skal skatteyderen ikke betale Skatteadvokaterne for bistanden. 

Statskassen betaler mindst halvdelen af din skattesag.

Læs meget mere i vedhæftede pdf.

Får du dækket dine omkostninger?

Efter skatteforvaltningsloven giver skattemyndighederne godtgørelse af sagsomkostningerne ved førelse af skatteklagesager og skatteretssager. Se nærmere under Omkostningsgodtgørelse.