Specialkompetencer i bobehandling

Pen_DSC_0046_622x216 Simonsen Henrichsen Advokater yder bobehandling i dødsboerog ægtefælleskifter. Vi yder rådgivning og fører retssager om formueforhold og bodeling.

Holdbar og værdifuld bistand

Vores succes kommer af klientens gavn af vores bistand.

Specialkompetencer og erfaring

Skatteadvokaterne har bred erfaring inden for skat og strafferet.

Retsager om ansvar

Sager om professionelt ansvar for rådgivning om skattespørgsmål, og sager om advokatansvar generelt, er væsentlige arbejdsområder hos os.