Holdbar og værdifuld bistand

Du vil som klient hos Skatteadvokaterne få juridisk rådgivning og bistand på et højt fagligt niveau. Det høje faglige niveau skyldes dels vores brede erfaring indenfor skatteretten, men også den kvalitet og grundighed vi lægger i arbejdet med din sag.

Det fører til, at du med vores rådgivning får det rigtige juridiske råd.

Og er der tale om en klagesag vil den blive ført med de rigtige argumenter og den mest optimale strategi som muligt.

Vores succes kommer af din gavn af vores advokatbistand. 

Specialkompetencer og erfaring

Skatteadvokaterne har bred erfaring inden for skat og strafferet.

Retsager om ansvar

Sager om professionelt ansvar for rådgivning om skattespørgsmål, og sager om advokatansvar generelt, er væsentlige arbejdsområder hos os.

Specialkompetencer i bobehandling

Simonsen Henrichsen Advokater yder bobehandling i dødsboer og ægtefælleskifter. Vi yder rådgivning og fører retssager om formueforhold og bodeling.